Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพร  เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร      Barleria Iupulina Lindl
วงศ์                          ACANTHACEAE
ชื่ออื่น                       พิมเสนต้น เช็กเชเกี่ยม                                    ชองระอา
ลักษณะพืช              ไม้พุ่ม สูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ตัวใบเรียวยาว ด้านบนสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดง ด้านล่างสีจางกว่า ผิวใบเกลี้ยงเกลา ยาว 5-10 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม. ก้านใบสั้น ตามซอกใบจะมีหนามแหลม 2 อัน ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรง หรือ ห้อยลง ยาว 3-9 ซม. กลีบดอกสีเหลือง ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวปลายยอดสีม่วง ผล ยาวประมาณ 1.5 ซม. พบทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ
  ใบ         - พอกฝี แก้ช้ำบวม
  ทั้งต้น    - แก้พิษงู แก้ปวดฟัน
  ราก       - ฝนกับสุรา ทาถอนพิษงู ตะขาบ                     แมลงป่อง ผึ้ง ปลาแขยง
CopyRight © : 2005 by วันวิสา ยศสว่าง วิทยาลัยสารพัดช่าง
สถานที่ตั้ง : ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200  T.06-1166829
E-mail : harajuku_tokyo95@hotmail.com